Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Wij helpen particulieren, bedrijven en de overheid met uiteenlopende juridische- en veiligheidsvraagstukken. Wij maken het recht toegankelijk en met een team van specialistische adviseurs realiseren wij innovatieve en effectieve oplossingen.

Direct hulp nodig bij juridische zaken?

Direct hulp bij uw vraagstuk?

Kunnen we u helpen?

Meester en Meester ondersteunt particulieren, bedrijven en de overheid bij uiteenlopende juridische- en veiligheidsvraagstukken. Wij werken met specialistische en innovatieve adviseurs die hun vak verstaan en werken vanuit de missie voor een veilige en rechtvaardige samenleving.

  • Particulieren
  • Bedrijven
  • Overheid

Bouwen en verbouwen

Ben je bezig met het bouwen of verbouwen van je woning? Wij geven direct advies over alle juridische aspecten die hierbij komen kijken.

Lees meer over bouwen en verbouwen

Werk en inkomen

Heb je een conflict met je werkgever, zijn er onduidelijkheden over de arbeidsvoorwaarden of over het aanvragen van een uitkering? Wij geven advies en hulp bij al je vragen over werk en inkomen.

Lees meer over werk en inkomen

Belastingen en boetes

Wij geven direct en duidelijk advies over alle juridische aspecten die komen kijken bij belastingen en boetes. Voorkom dat je teveel betaalt.

Lees meer over belastingen en boetes

Student en recht

Wij bieden betaalbare juridische hulp in duidelijke taal voor alle juridische kwesties die zich voordoen tijdens of na de studie.

Lees meer over student en recht

Wonen en buren

Wij adviseren en ondersteunen je bij jouw rechten en plichten bij het huren, verhuren of kopen van een huis in begrijpelijke taal toe te lichten. Wij zorgen voor een passende oplossing.

Lees meer over wonen en buren

Mediation en bemiddeling

Heb je een conflict in relationele sfeer? Voorkom juridische procedures. Mediation biedt vaak een uitkomst.

Lees meer over mediation en bemiddeling

Arbeid en onderneming

Onze specialisten bieden ondersteuning en advisering bij kwesties over ziekte, re-integratie, arbeidsovereenkomsten, loon, cao en meer.

Lees meer over arbeid en onderneming

Overeenkomsten

Veel conflicten zijn gerelateerd aan overeenkomsten. Onze specialisten bieden advisering en ondersteuning bij alle juridische aspecten die komen kijken bij overeenkomsten.

Lees meer over overeenkomsten

Vergunningen

Bij de uitoefening van uw bedrijf zijn vergunningen belangrijk en in sommige gevallen verplicht. Onze specialisten hebben kennis over alle onderwerpen die met vergunningen te maken hebben.

Lees meer over vergunningen

Privacy

Privacy heeft op vele manieren invloed op uw organisatie. Wilt u weten of uw organisatie aan de privacywetgeving voldoet of heeft u andere vragen? Laat een van onze specialisten u informeren.

Lees meer over privacy

Arbozorg en veiligheid

Wij helpen u het welzijn van uw personeel te waarborgen. Onze specialisten bieden juridisch advies op het gebied van de Arbowetgeving, ondersteunen bij het opstellen van het beleid en inventariseren risico’s.

Lees meer over arbozorg en veiligheid

Belastingen

Onze specialisten geven u advies over de mogelijkheden, rechten en plichten binnen de grenzen van het belastingrecht om een gunstig resultaat te kunnen realiseren voor uw onderneming.

Lees meer over belastingen

Veilig ondernemen in het buitenland

Op zakenreis naar het buitenland of gebieden met een verhoogd risico? Wij helpen u met de juiste trainingen en voorbereidingen.

Lees meer over veilig ondernemen in het buitenland

Openbare orde en veiligheid

Onze specialisten bieden advisering en ondersteuning aan gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en veiligheidsregio's om de kwaliteit van openbare orde en veiligheid te verbeteren.

Lees meer over openbare orde en veiligheid

Crisisbeheersing

Wij werken samen met gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en veiligheidsregio's om samenwerking met partners te verbeteren om crisis te voorkomen dan wel te beheersen.

Lees meer over crisisbeheersing

Vergunningen, toezicht en handhaving

Wij werken samen met gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en veiligheidsregio's om de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving te verbeteren.

Lees meer over vergunningen, toezicht en handhaving

Ruimtelijke ordening

Onze specialisten werken samen met gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s om de kwaliteit van de ruimtelijke ordening te verbeteren.


Lees meer over ruimtelijke ordening

Belastingen

Onze specialisten bieden extra capaciteit of aanvullende expertise bij het uitvoeren van de belastingtaken.

Lees meer over belastingen

Terrorisme en extreem geweld

Samen met de hulpdiensten in binnen- en buitenland bereiden wij voor op terrorisme en extreem geweld. Wij helpen bij de implementatie van beleid en bieden personeel operationele trainingen.

Lees meer over terrorisme en extreem geweld

Brandweerzorg

Wij werken samen met gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s om de kwaliteit van de risicobeheersing en incidentbestrijding te verbeteren om hiermee de veiligheid te waarborgen.

Lees meer over brandweerzorg

Zorgeloos ondernemen voor een vast bedrag per jaar?!

Heeft u als ondernemer niet voldoende tijd, zin of kennis om de juridische kant van het ondernemen écht goed te regelen, maar wilt u wel zorgeloos kunnen ondernemen? Vraag dan onze brochure van het Meester en Meester “juridische abonnement” aan en kijk wat wij voor uw onderneming kunnen betekenen. Het abonnement omvat onder andere:

  • Maatwerk algemene voorwaarden
  • Onbeperkt juridisch klankborden
  • Proactief juridisch advies
  • Maatwerk arbeidscontracten
  • Screening contracten en documenten
  • Incassodiensten
Brochure